Kepner Tregoe Problem Solving And Decision Making

Kepner Tregoe Problem Solving And Decision Making-62
Rating Musts and Wants (10 Minutes) Musts – Evaluate EACH alternative as a GO or NO GO Wants – Assign a 1-10 Rating of Importance to EACH alternative, – Assign a 1-10 rating of how well EACH alternative Satisfies EACH Want – Multiply Importance x Satisfy for EACH alternative and SUM 3.

Rating Musts and Wants (10 Minutes) Musts – Evaluate EACH alternative as a GO or NO GO Wants – Assign a 1-10 Rating of Importance to EACH alternative, – Assign a 1-10 rating of how well EACH alternative Satisfies EACH Want – Multiply Importance x Satisfy for EACH alternative and SUM 3.

Tags: Short Essay On Water PollutionProblem Solving At WorkArt Research PapersTuesdays With Morrie Term PaperWhy Do You Think A College University Education Is Important EssayBlogging Business Plan

Kepner Tregoe Decision Making can be summarized at it’s simplest terms to four steps 1. It may help you to utilize critical thinking skills, organize and prioritize information, set objectives, evaluate alternatives, and analyze impact.

As a tool, it is popular because it limits conscious and unconscious biases that tend to steer a decision away from its primary objectives.

A pokud se položí správným způsobem, ve správný okamžik a správným lidem, efektivní řešení problému se určitě najde.

Pro každý krok každého podprocesu existuje určitá sada otázek, které je potřeba položit.

Make a final, single choice between top alternatives A further defined process, for use in conjunction Kepner Tregoe evaluation tools, is as follows: 1.

Define the Musts and evaluate each potential solution as a GO or NO GO 2.

Buď musíme použít kalkulačku a nebo nějakou metodu jak takový příklad spočítat. Pokud je problém jednoduchý, vystačíme si se selským rozumem, případně se zkušeností.

Jakmile je ale problém složitější, potřebujeme nějakou metodu.

K nim pak způsob jejich eliminace tak, aby se plán podařil. Podproces se skládá opět z pěti základních kroků: Na závěr je dobré si uvědomit i “systematičnost" metody Kepner-Tregoe.

Podproces se skládá zase z pěti základních kroků: 4) Analýza potenciálních problémů a rizik (Potential problem analysis) Tento podproces nám odpoví na otázku: "Na co si máme dát pozor? Cílem tohoto podprocesu je identifikovat potenciální problémy a rizika.

SHOW COMMENTS

Comments Kepner Tregoe Problem Solving And Decision Making

The Latest from l-ysadba.ru ©